LAURDAG 11. JUNI KL. 14:30

Full Gass, Vaffel og Jazz

11.06.22

Denne helga er det storstemne med «Korps i kulturlandskap» i regi av Hundorp Musikklag. Korpsvenner frå fjern og nær dukkar opp, og på dagtid blir det konsertar omkring i bygda. Rudi er ein av arenene, og det blir både konsert og ope kafe. På kvelden blir det låvepøbb, trivsel og musikk ved storbandet Fossajazz og svingande gammaldans med Fron Trekkspelklubb.

Billett på dag er gratis / kveld: 290,-

Korps i kulturlandskap - i regi av Hundorp Musikklag

FORELØPIG PROGRAM LAURDAG 11.06:

Kl 10.00 Oppmarsj til Sør-Fron kyrkje

Kl 12.00 Speling i tunet på Aanekre gard og i sentrum

Kl 14.30 Konsert på Rudi Gard

Kl 17.00 Konsert i Sør-Fron kyrkje

Kl 20.00 Festmiddag for deltakarar på Rudi Gard

Sjå fullstendig program for stemnehelga her:

https://www.korpsikulturlandskap.no/program/