LAURDAG 11. JUNI KL. 14:00

Korps til tusen

11.06.22

Denne helga er det storstemne med «Korps i kulturlandskap» i regi av Hundorp Musikklag. Korpsvenner frå fjern og nær dukkar opp, og på dagtid blir det konsertar omkring i bygda.

Rudi er ein av arenene, og det blir ope kafe og konsert med fleire korps kl. 14.00. På kveldstid blir det mogleg å bestille middag, og det blir låvepøbb, trivsel og musikk ved storbandet Fossajazz og svingande gammaldans med Fron Trekkspelklubb.

Kontakt oss her dersom du ønskjer middag.

Billett på dag 100,- / kveld: 290,-

Billettsalg i døra for dagkonsert.

Korps i kulturlandskap - i regi av Hundorp Musikklag

PROGRAM LAURDAG 11.06:

Kl 10.00 Oppmarsj til Sør-Fron kyrkje

Kl 12.00 Speling i tunet på Aanekre gard og i sentrum

Kl 14.00 Konsert på Rudi Gard

Kl 17.00 Konsert i Sør-Fron kyrkje

Kl 20.00 Festmiddag for deltakarar på Rudi Gard

Sjå fullstendig program for stemnehelga her:

https://www.korpsikulturlandskap.no/program/